XML Sitemap

Ett dokument i XML-format som kategoriserar alla relevanta sidor, stolpar, filer, etc. av en webbplats. Detta dokument är inte avsedd för humant bruk, även om det kan ses av människor. Istället är en XML-sitemap för att hjälpa sökmotorn band bots lätt att hitta alla sidor för en viss webbplats

Lämna en kommentar