Wireframe

En flyktig skiss av en webbsida som fungerar som det första steget i designprocessen.

Lämna en kommentar