Webbspindel

En automatiserad program som besöker webbplatser, ibland även kallad en ”crawler” eller en ”bot”. En spam spindel besök webbplatser för skändlig skäl ofta visas i Google Analytics som skräp trafik. Dock använder Google en bot att crawla webbplatser så att de kan rangordnas och läggas till Google-sökning.

Lämna en kommentar