Web 2.0

Den andra stora fasen av utvecklingen av World Wide Web, som kännetecknas av en övergång från statiska webbsidor till dynamiskt innehåll, liksom sociala medier och användargenererat innehåll.

Lämna en kommentar