UX

Står för användarupplevelse. UX hänvisar till hur en användare interagerar med en webbplats eller app (där de klickar, vilka sidor de besöker). UX kan formas genom att testa skillnader i sidlayouter, CTA, färger, innehåll, etc för att förbättra omräkningskurser. Ha en bra UX är viktigt att ha en bra affär, eftersom det driver upprepade användare och engagemang.

Lämna en kommentar