Titel tagg

Ett HTML-element som används för att beskriva den specifika ämnet för en webbsida. Titel taggar visas i flikar överst i en webbläsare. I SEO, är det bästa praxis att ha beskrivande titel taggar presentera dina viktigaste sökord, snarare än något grundläggande som ”hemma”.

Lämna en kommentar