sökord-densitet

Sökord densitet avser andelen hur ofta ett sökord visas på en webbsida i förhållande till den totala ord på den webbsidan.

Lämna en kommentar