Söknätverk

En grupp av webbplatser där annonser kan visas. Googles söknätverk, till exempel, är en grupp av Google och icke-Google-webbplatser som samarbetar med Google för att visa textannonser.

Lämna en kommentar