ROI – Return on investment

Står för Return On Investment. För ett företag att få en positiv avkastning på investeringen, måste de tjäna mer pengar med hjälp av marknadsföringskanaler än de spenderar på själva marknadsföringen.

Lämna en kommentar