Redirect

Ett sätt på vilket en webbläsare tar en användare från en sida till en annan utan att användaren klicka eller göra någon ingång. Det finns olika typer av omdirigeringar (den vanligaste av dessa är 301 redirect), som tjänar olika syften. Normalt bidrar detta förbättra användarupplevelsen på en webbplats genom att hjälpa användaren att hitta vad de letar efter eller undvika återvändsgränder som 404 (hittades inte) fel.

Lämna en kommentar