Impression Share

Används i Pay per klick reklamen hänvisar detta mått på andelen gånger tittare har sett en annonsörs annons i förhållande till den totala möjliga belopp som annonsen kunde ha sett. Om en annonskampanj intryck andel är 70%, så annonserna visade 7 av 10 möjliga tider.

Lämna en kommentar