HTTPS

Står för Hypertext Transfer Protocol Secure. Är en säker version av HTTP som används för att definiera hur data formateras och överförs över nätet. HTTPS har en fördel över HTTP att data som skickas när hämtar en webbsida är krypterad, lägga ett lager av säkerhet så att utomstående inte kan samla in data om webbsidan när data skickas från servern till webbläsaren.

Lämna en kommentar