HTTP

Står för Hypertext Transfer Protocol. HTTP är det protokoll som används av World Wide Web för att definiera hur data formateras och överförs, och vilka åtgärder webbläsare och webbservrar bör vidta för att svara på ett kommando. När du anger en webbplats i webbläsaren och tryck enter, sänder detta en HTTP-kommando till en webbserver, som talar om för servern att hämta och skicka data för den webbplatsen till din webbläsare.

Lämna en kommentar