Google Recensioner

Recensioner kvar med hjälp av Google My Business-plattformen. Recensioner är på en 1-5 stjärna skala och inkluderar ett kort meddelande skriven av granskaren. Recensioner kan dyka upp i faktarutan i Google-sökningar, och har visat sig positivt korrelerar med SEO ranking.

Lämna en kommentar