Google Partner Agency

En byrå som har certifierats av Google för att möta vissa krav. Att vara en Google-partner måste en myndighet har ett AdWords-certifierad anställd anslutna till företagsprofilen, möta utgiftskraven och Meet prestationskravet genom att leverera totala annonsintäkter och tillväxt, och bibehålla och växande kundbasen.

Lämna en kommentar