Google Maps

Läget och navigeringstjänst som tillhandahålls av Google. Med hjälp av maps.google.com kan användarna söka efter butiker, restauranger, företag och landmärken som helst i världen. Google Maps är en av de mest använda navigering apps, ger GPS riktningar som uppdatering i realtid enligt trafikmönster och frågor.

Lämna en kommentar