GCLID

Står för Google Klick identifierare. Detta är en liten sträng av siffror och bokstäver som fungerar som ett unikt ID-bricka för besökare till en webbplats. Normalt är detta för att hålla reda på enskilda användare när de klickar på en PPC annons, så att deras interaktion med webbplatsen (oavsett om de omvandlas på vilken sida, och med hjälp av vilken metod) kan spåras och hänföras på rätt sätt med Google Analytics. (Se även: Google Analytics, PPC)

Lämna en kommentar