Deep Web

I motsats till Surface Web (indexerade sidor), denna del av internet som inte indexeras av sökmotorer, men behandlar inte i olaglig verksamhet, liksom den mörka webben. Denna består av en mängd olika databaser, dokument, rapporter och annan information som inte är tillgänglig för allmänheten. Det kan också innehålla saker som webbmail, Internetbank eller abonnemangsbaserad innehåll som videoklipp, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer.

Lämna en kommentar