CPA

CPA (Cost Per Acquisition) – En måttenhet i betald reklam plattformar som mäter hur mycket pengar som spenderas för att förvärva en ny bly eller kunden. Det kan beräknas genom att dividera den totala utgifterna med antalet konverteringar för en given tidsperiod. Till exempel, om en månad PPC konto spenderar $ 1000 dollar och får 10 omvandlingar (leads), då kostnaden per förvärv är $ 100.

Lämna en kommentar