Click-Through-Rate

En metric visar hur ofta folk klickar på en annons eller sökresultat när de ser den. Det kan beräknas genom att dividera antalet klick, med antalet visningar (hur många gånger annonsen eller sökresultat sågs). Detta förhållande kan vara användbart för att fastställa om meddelande matchar vad konsumenterna söker efter, och om det genljuder med dem. En högre klick genom-rate organ mer ingrepps, vilket i allmänhet leder till mer kvalitet omvandlingar.

Lämna en kommentar