Canonical

Ett stycke kod som läggs in i html huvudet på en webbsida för att indikera för Google om ett visst innehåll är original eller kopieras från någon annanstans. Ursprungliga innehållet bör Canonical till sig själv, och innehåll tas från andra ställen ska peka den kanoniska till den ursprungliga källan URL. Ornat kan också användas för att undvika dubbletter frågor inom en webbplats.

Lämna en kommentar