Kurs i Sociala Medier på Svenska

Sociala medier

Sociala medier är ständigt föränderligt. Det medför att du då och då behöver fylla på kunskap för att hänga med i hur du på bästa sätt kan ta tillvara på mediets fördelar.

På Marknadschef.com kommer vi löpande uppdatera våra kurser i sociala medier så att du bara behöver komma till en plats för att hålla dig ajour med nästa stora möjlighet eller utmaning.

Du betalar dessutom inte mer än 200 kr i månaden för medlemskapet i marknadschef.com som ger dig tillgång till 12 uppdaterade kurser i olika ämnen varje år. (Vi uppdaterar dem när något händer såklart men släpper en ny kurs i månaden tills vi täckt in de 12 viktigaste ämnena du behöver ha koll på.)

Kursen skapas just så hör av dig så skräddarsyr vi utbildningen efter dina behov.

Planerad kursstart – Augusti 2020

Anmäl dig så hör vi av oss när vi drar igång.

Vad är Sociala Medier?

Sociala medier hänvisar till webbplatser och applikationer som är utformade så att människor kan interagera med varandra, skapa och dela innehåll snabbt, effektivt och i realtid. Många associerar idag sociala medier som appar på sin smartphone eller surfplatta, men sociala mediers historia kan spåras hela vägen tillbaka till 1840-talets användande av telegrafer som gjorde det möjligt för människor att kommunicera över stora distanser.

Visst finns de flesta sociala nätverk och verktyg idag tillgängliga via mobiltelefonen men utvecklingen dit har gått genom datorn och webbläsaren till att idag täcka in en rad olika skärmar man kan interagera genom.

Sociala medieplattformar

Det vanligaste sociala mediet är nätverksplatformar där användare kan mötas och prata med varandra. Dela innehåll och forma grupper som på ett eller annat sätt finner ett motstånd eller gemenskap till varandra.

Man kan i det stora hela dela in sociala medier i två typer av kategorier baserat på vilken kultur som är mest framträdande på plattformen.

MEME-styrda sociala plattformar

Till de meme-styrda sociala plattformarna hör alla plattformar där sökandet efter identitet står i centrum. Oftast rör det sig om plattformar som attraherar en yngre målgrupp eller en målgrupp vars kulturella beskaffenhet är sådan att den gärna särskiljer sig från andra.

Exempel på sådana plattformar är TikTok, Reddit, Twitter

Poängen med plattformen är att kommunicera på ett för gruppen gemensamt sätt men för alla utomstående helt obegripligt sätt.

META-styrda sociala plattformar

På meta-styrda sociala plattformar handlar det till skillnad från de meme-styrda plattformarna snarare om att sticka ut. Balansen verkar ligga i att hela tiden erbjuda vänner, följare och prenumeranter en varians av något de känner igen. Annorlunda nog för att det ska kännas personligt och speciellt, men inte mer annorlunda än att det är enkelt nog att förstå för normalanvändaren.

Exempel på sådana sociala plattformar är: Facebook, Pinterest, Instagram

Sticker du ut för mycket kommer du att bli utstött eller avföljd. Om du inte sticker ut alls och söker för mycket bekräftelse kommer även detta att resultera i att intresset för dig minskar.

Vad kan man göra med Sociala Medier?

Sociala medier för organisation, interaktion och gemenskap

Sociala medier kan användas till en rad olika saker. Du kan exempelvis:

 • … skaffa nya kompisar eller hålla kontakten med gamla sådana
 • … utveckla kundrelationer
 • … driva politiska frågor eller opinion i dina hjärtefrågor
 • … organisera händelser som konserter, bjudningar eller andra sociala arrangemang
 • … skapa grupper för gemensamma intressen
 • … höra av dig utan att behöva ringa och hålla dig uppdaterad på vännernas liv
 • … och mycket mycket mer

I den kontext vi jobbar kommer vi fokusera på användandet av sociala medier för kommunikation, marknadsföring och mediedistribution. Sociala medier är som namnet antyder ett medie. Det betyder att du måste förhålla dig till det i det innehåll du skapar. Till skillnad från effektiv marknadsföring och annonsering, där det gäller att sticka ut och göra sig annorlunda, så handlar framgångsrikt mediearbete snarare om att förklara, hålla ihop och att skapa förståelse och gemenskap mellan människor.

Sociala medier för marknadsföring

Möjligheten att dela foton, åsikter, händelser osv i realtid har förändrat vårt sätt att leva och också hur vi gör affärer. Det har också medfört att det samlats mycket data om människor i sociala medier. Vid sidan av ett fåtal kontroverser kring integritet som detta har fört med sig så har det framförallt lett till utvecklingen av bättre anpassade digitala och icke-digitala tjänster som folk får stor nytta av. Företag har också haft möjligheten att nå kundgrupper på ett mer specifikt och riktat sätt än förr och använder idag sociala medier som en integrerad del av sin marknadsföringsstrategi.

Ofta med mätbara resultat som följd. Om än inte alltid positiva så kan ett företag enkelt härleda varifrån och varför en kund valde att köpa eller inte köpa vad den erbjöds vilket föranlett fler marknadsförare att förlita sig på data för att nå tillväxt i sin affärsverksamhet.

Organisk och köpt social räckvidd

På de sociala plattformarna kan populärt innehåll belönas med att det sprids organiskt mellan användare. Detta vara något som var mycket vanligare tidigare än vad det är idag även om innehåll som användare delar in till plattformen får viss organisk synlighet ändå.

På i princip samtliga sociala plattformar som är populära i Sverige finns det möjlighet att köpa annonsering för att öka sin räckvidd. Hur dessa annonser ska utformas är något vi kommer lägga extra stort intresse vid i det här projektet.

Hur blir jag bra på Sociala Medier?

Behandla sociala medier som en viktig del av företaget

Nyckeln till att arbeta framgångsrikt med sociala medier är att behandla det som vilken annan viktig funktion av företaget som helst. Precis på samma sätt som du har produkter, tjänster, kundregister, leveranser och betalningar, behöver sociala medier vara en del av vad man gör hela tiden.

De flesta företag ser dessvärre fortfarande sociala medier som en egen enhet och inte som ett sätt att arbeta. Detta medför utmaningar för företagen då de får problem med att hålla uppe den kontakt som är nödvändig för att företaget ska uppfattas som riktigt socialt.

Under de tidiga dagarna av social marknadsföring fanns det liten konkurrens vilket gjorde att det var väldigt billigt och nästan gick automatiskt. Så är det inte idag. Till exempel kan du spendera tusentals kronor på en Facebook-kampanj och ibland inte få någon avkastning alls. Det handlar således om att jobba med dina sociala medier och inte bara låta dem ske i periferin.

Aktivitet och träning – inga tomma konton på sociala medier

Ett av de största misstagen som du som företag kan göra är att öppna konton på alla sociala medieplattformar som du tycker är relevanta och sedan lämna dem helt tomma, utan aktivitet eller interaktion med andra användare.

Då inte bara för att folk tappar intresse för dig innan det ens har möjlighet att byggas. Nej. För att bli bra på sociala medier måste du träna ofta och liksom med din kondis hålla dig i form.

Faktum är att det till och med kan bli en backlash om du registrerar konton som du inte håller aktiva. Missnöjda kunder eller i värsta fall nöjda kunder kan känna sig svikna och använda sitt uppbyggda engagemang på ett negativt sätt för din affär snarare än på ett sådant positivt sätt som varit möjligt om du engagerat dig i kanalen.

Verkligheten är att det är bättre att inte ha en social media-ikon på din webbplats om du inte kommer att aktivt engagera sig i det – och aktivt betyder dagligen.

Utbildning i Sociala Medier

Webbdagarna Academy

Kurs i sociala medier, perfekt för dig som jobbar med ett varumärke i sociala medier – och som på bara en dag vill ha tips, inspiration och verktyg för att ta er närvaro till nästa nivå.

Pris från: 5 950 kr

Berghs kurser i Sociala Medier

I en sociala medier-kurs hos Berghs lär du dig allt ifrån strategi, planering, synergier, storytelling och digital PR till hur man tar fram relevanta idéer och tar ut dem på ett sätt som passar i sociala medier.

Pris från: 20 000 kr

Kurs i Sociala medier på marknadschef.com

Kursen består av 10 videos som täcker ämnen från strategi, taktik, genomförande, mätning, analys och förbättringsarbete. Kursen skapas för närvarande så hör gärna av dig med önskemål så skräddarsyr vi den efter dina behov. Kursen uppdateras löpande och du kan gå den hur många gånger du vill på ett år (eller någon av de andra 11 kurserna som lanseras en per månad.

Pris 200 kr/månaden 

Videos om Sociala Medier

Blir du stressad av sociala medier?

Introduktion till Sociala Medier

Analysera dina Sociala medier i Google Analytics

Synonymer till Sociala medier

 • massmedia
 • etermedia
 • radio
 • TV
 • tidningar
 • tredje statsmakten
 • informationskanal
 • informationsmedel
 • informationsväg
 • nyhetsspridare