Användarvillkor

SYFTE

Tjänstens syfte är att göra verksamhet av forskning om effektiv marknadsföring. Vi vill ge marknadschefer på små till stora bolag möjligheten att växa snabbare genom att ge tillgång till utbildning, kurser, case, mallar.

Vår långsiktiga ambition är att skapa en ny typ av digitalt lärande som börjar i problem och slutar i lösning, i kontrast till dagens modell där du går en kurs eller utbildning inom ett visst ämne.

Visst kommer vi ha linjära kurser, men fokus kommer inte vara på att du ska gå klart kursen, utan snarare att du ska lösa dina problem.

VAD DU FÅR

Du kommer få vad du betalar för. Det finns en rad olika typer av tjänster. Vi kommer göra tydligt för varje tjänst och medlemskap vad det är som ingår.

VAD DU BETALAR

Vi kommer ha ett antal olika sätt att betala. Det kommer både finnas möjligheten att köpa saker på styckpris – såsom en kurs, eller så kommer du kunna betala för ett månatligt medlemskap.

Har du valt att bli medlem och har månadsbetalning kommer tjänsten vara aktiv så länge som du betalar. Om du inte betalar kommer tjänsten att stängas av.

DINA PERSONUPPGIFTER

Hur dina personuppgifter hanteras regleras i vår personuppgiftspolicy. Men för att vara supertydlig här också – vi kommer aldrig medvetet missbruka något förtroende och ge många möjligheter till att göra din resa så personlig som möjligt. Ibland kommer vi göra detta datadrivet vilket innebär att vi kommer använda dina besöksdata, hur långt du kommit i olika kurser, din demografi samt din aktivitet för att göra vår kommunikation mer relevant. Jag kommer löpande skriva i bloggen när vi beslutar att göra något så att du har alla chanser att hoppa av tjänsten om vi gör något du inte gillar.

ÄNDRINGAR

Vi kommer meddela per e-post när vi gör ändringar i de här villkoren. Du har då möjlighet att säga upp ditt medlemskap om du valt den möjligheten. Medlemskapet kommer sluta gälla vi följande månadsskifte. Med andra ord, när du sagt upp ditt medlemskap får du ha kvar tjänsten så länge som du betalat för, men vi kommer inte förnya ditt medlemskap.

Det kan vara så att vi gör material som tidigare kostat pengar gratis. Det innebär inte att du kommer få pengarna tillbaka. Viss information förlorar i värde över tid och om vi känner att något inte längre motsvarar i värde det pris som folk får betala, så kommer vi ändra på priset.

TJÄNSTENS AVSLUTANDE

Vi lever ju i sådana tider att man aldrig vet om en ny tjänst kommer överleva. Vi som driver detta gör det som ett av många projekt. Därför finns det inte så stor risk i att det inte kommer fortsätta så länge vi kan täcka våra kostnader.

Om vi skulle sälja tjänsten eller om vi skulle avsluta den kommer vi meddela dig i god tid innan. Vid ett eventuellt avslutande kommer vi i så stor utsträckning som möjligt försöka göra materialet publikt tillgängligt så att du inte missar något du betalt för. I ett sådant läge kommer du inte att få pengar tillbaka trots att andra får tillgång till tjänsten.

Du kommer i den mån vi har möjlighet få tillgång till det innehåll du betalt ha tillgång till under den tiden du betalt för – även om det sker i annan form än att du loggar in just här på sajten.