Användarvillkor

SYFTE

Tjänstens syfte är att göra göra det enklare och roligare för marknadschefer att göra sitt jobb.

För att det ska vara möjligt tror vi på att blanda texter om hur forskning blir användbar, livestreams med nyheter, kalendarium och kurser i ett flöde som vi gör tillgängligt för dig som medlem.

VAD DU FÅR

Som medlem i marknadschef.com får du tillgång till:

  • Facebook-gruppen för Marknadschefer (givet att du arbetar på en marknadsavdelning)
  • Livestream – Nyhetsgenomgång på fredagar varje vecka som täcker in de viktigaste händelserna i branschen just nu
  • Uppdaterad kalender där länkar till viktigare förändringar på större plattformar såsom Google, Facebook & LinkedIn finns sammanställda
  • Månatlig sammanställning av nyheter och viktigare händelser

Vi kan komma på nya grejer såsom böcker, mallar, kurser osv. Somliga av dem kommer göras tillgängliga gratis och andra kommer kosta pengar.

VAD DU BETALAR

Medlemskapet i marknadschef.com kostar inte mer än den tid du lägger på att konsumera innehållet på webbplatsen. Kurserna vi erbjuder betalas för närvarande styckvis.

En kurs kostar 250 kr vilket är lågt i förhållande till vad du betalar för motsvarande kurser någon annanstans. Men det finns idag 46 000 personer som är i målgruppen för den här webbplatsen och vi hoppas och tror att vi över tid kan finansiera bra innehåll och spännande pedagogik även om vi inte tar mer betalt per person.

Vi kommer framöver erbjuda prenumerationslösningar för kurser och säkerligen komma på ett antal premiumtjänster för att kunna driva den här verksamheten på heltid.

DINA PERSONUPPGIFTER

Hur dina personuppgifter hanteras regleras i vår personuppgiftspolicy. Men för att vara supertydlig här också – vi kommer aldrig medvetet missbruka något förtroende och ge många möjligheter till att göra din resa så personlig som möjligt.

Ibland kommer vi göra detta datadrivet vilket innebär att vi kommer använda dina besöksdata, hur långt du kommit i olika kurser, din demografi samt din aktivitet för att göra vår kommunikation mer relevant.

Jag kommer löpande skriva i bloggen när vi beslutar att göra något så att du har alla chanser att hoppa av tjänsten om vi gör något du inte gillar.

ÄNDRINGAR

Vi kommer meddela per e-post när vi gör ändringar i de här villkoren. Du har då möjlighet att säga upp ditt medlemskap om du valt den möjligheten. Medlemskapet kommer sluta gälla vi följande månadsskifte.

Med andra ord kommer vi att uppdatera medlemslistan en gång per månad.

Det kan vara så att vi gör material som tidigare kostat pengar gratis. Det innebär inte att du kommer få pengarna tillbaka. Viss information förlorar i värde över tid och om vi känner att något inte längre motsvarar i värde det pris som folk får betala, så kommer vi ändra på priset.

TJÄNSTENS AVSLUTANDE

Vi lever ju i sådana tider att man aldrig vet om en ny tjänst kommer överleva. Vi som driver detta gör det som ett av många projekt.

Om vi skulle sälja tjänsten eller om vi skulle avsluta den kommer vi meddela dig i god tid innan. Vid ett eventuellt avslutande kommer vi i så stor utsträckning som möjligt försöka göra materialet publikt tillgängligt så att du inte missar något du betalt för. I ett sådant läge kommer du inte att få pengar tillbaka trots att andra får tillgång till tjänsten.

Du kommer i den mån vi har möjlighet få tillgång till det innehåll du betalt ha tillgång till under den tiden du betalt för – även om det sker i annan form än att du loggar in just här på sajten.