Evidensbaserade utgångspunkter för framgångsrik marknadsföring

Bli meddelad när vi lanserar den 1:a juni. Är du Marknadschef får du tillgång till vår Medlemsgrupp på Facebook direkt där du kommer kunna ta del av case, forskning, taktik och erfarenheter från andra marknadschefer, forskare och experter från hela världen. Meningen är att bygga en plats dit marknadschefer kan vända sig för erfarenhetsutbyte, tips och vara säker på att tips och råd kommer från andra i samma situation. (Du måste ange i frågeformuläret på Facebook var du är marknadschef när du blir medlem. Läs mer om gruppen längre ned på sidan.)

Börja med att skriva upp dig nedan!
  

Evidensbaserad Marknadsföring

Hur många av artiklarna, tipsen från experterna och råden från trendsättarna stämmer egentligen? Liksom med effektiv marknadsföring kan publika rekommendationer handla mer om att sticka ut än att hålla sig sansad. Rubriker om olika mediers död, de senaste plattformarnas förträfflighet och generationsskillnadernas osannolika avgrundsdjup. Vad stämmer egentligen med den forskning som finns kring marknadsföring och vad ger egentligen effekt?

Och framförallt. Hur omställer man vetenskapen till praktisk handling? Finns det några bra exempel?

På Marknadschef.com kommer vi alltid ha som ambition att göra båda. Dvs. hänvisa till forskning och ge exempel på praktiskt genomförande. I somliga fall kommer vi behandla ämnen där forskningen är knapp eller tvetydig – exempelvis de gånger vi behöver dyka ner i kvalitetsbegreppet eller när vi pratar om effektivitet. I de lägena kommer vi dock alltid göra klart vad som finns och använda oss av Facebook-gruppen för att om möjligt hitta en gemensam tolkning.

Med andra ord. Fakta framför fiktion. Transparens när det inte går.

Praktiskt Genomförbar Marknadsföring

Efter mer än 10 år som designer av och föreläsare på utbildningar vid några av världens bästa marknadsförings- och reklamskolor har jag många gånger våndats över att det vi lär ut inte alltid går att tillämpa på en gång.

Kanske har vårt fokus legat på att förbereda kursdeltagare på vad som ska hända i framtiden, kanske har vi inte varit lyhörda nog för att hålla materialet på tillräckligt många olika nivåer för att samtliga deltagare ska kunna ta nästa steg.

Oavsett skäl, ska vi på marknadschef.com skapa kurser, utbildningar, case, rapporter, checklistor och mallar som är till för att användas idag. Och där vi inte lyckas så litar vi på våra medlemmars feedback så att vi kan anpassa materialet.

I skrivande stund är vi två personer, men vi för samtal med tre till som snart kommer kliva på projektet. Även om de har en varierande sakkunskap så delar de alla en gedigen förmåga att förklara komplicerade saker på ett sätt som gör det användbart.

Tillsammans ska vi skapa många förslag på ingångar till ett ämne och praktiskt genomförbara lösningar på problem så att du som medlem, tillsammans med oss, kan utvecklas i den riktning som vi önskar.

Vad vi rent konkret ska göra

Det finns ett antal saker som behövs.

1. Informationsprodukter, mallar och case

Det första handlar om att skapa evidensbaserade informationsprodukter som ger tydliga exempel. Vi har bestämt oss för att all “Vad och varför”-information ska hållas gratis, medan “Hur”-information kommer att vara sådan du får betala för.

Planerad lansering 25:e maj

2. Utbildning & kurser

Det andra handlar om att skapa användbar utbildning för marknadschefer och deras team. Vi har redan kontakt med några av de mest uppskattade konsulterna på den Svenska marknaden och kommer erbjuda utbildning som en prenumerationstjänst till ett pris på 200 kr i månaden.

En ny utbildning på ett nytt ämne läggs till per månad. Varje utbildning består i ca tio-tjugo kortare filmer + textbeskrivningar och eventuella mallar som går att. använda.

Ämnen vi satsar på från början är: Webbanalys, Marketing automation, Sökmotormarknadsföring (SEM), Growth Marketing

Därefter kommer vi att gå in på: Effektiv marknadsföring (vad säger forskningen), Storytelling, Film, Radio & Webb kombo, Sökmotoroptimering, Content marketing, E-postmarknadsföring, Domäner, Sekventiell marknadsföring & 360, Viral marknadsföring mm.

Planerad lansering 1:a juni för de första kurserna

3. Teambygge

Vi kommer göra det möjligt för en marknadschef att sätta ihop egna utbildningar för sina anställda och följa deras resa. Har du ett team och vill att det ska utvecklas i en riktning där de tar sig an nya utmaningar, får inspiration till hur de kan lösa större problem och hur de ska kunna nå bättre resultat, så tror vi att vi har en lösning som gör det möjligt.

Vår förhoppning är också att den inbyggda pedagogiken gör det möjligt för dig som marknadschef och ditt team att utvecklas samtidigt som du jobbar och inte behöver göra avbrott för att gå utbildningar.

Vår idé bygger på att en anställd spenderar mellan 10-15 minuter om dagen på att lära sig något nytt och att vi ser till att kurera det som behövs för att hen ska få en positiv utvecklingskurva som går i den riktning som du som marknadschef bestämt.

Priset för detta kommer vara på mellan 200-350 kr i månaden per deltagare beroende på hur mycket anpassning av befintligt kursmaterial som behövs. Plattformen är enkel att använda och du kommer snabbt kunna följa upp vilka av dina medarbetare som kommit längst samt hur de presterat i de utbildningar de går.

Planerad lansering 1:a Augusti

Grupp för Marknadschefer på Facebook

Under processen då vi undersökte behovet av att skapa den marknadschef.com intervjuade vi 41 marknadschefer. I intervjuerna framkom det att det inte finns tillräckligt med uppdaterad information, case eller utbildningar i marknadsföring som bedrivs på Svenska.

Där framkom även att det saknades en plats för kunskapsdelning där du som marknadschef också ska ha möjlighet att dela dina nuvarande kampanjer, tankar om dem och därmed också kunna se hur andra gör. 

En person beskrev det som att; “det kanske blir lite skrytigt, men det tror jag är bra eftersom vi annars inte har en plats där vi kan se annat än de som vinner priser… men i de exemplen kommer sällan konkreta arbetsmetoder fram…”

Som en del i att försöka lösa detta skapar vi därför en stängd Facebook-grupp för marknadschefer där ett sådant utbyte kan ske.

När du ansöker om medlemskap i gruppen kommer du ställas tre frågor:

  • Har du läst gruppreglerna? (de kommer skickas med mejlet när du anmäler intresse här ovan)
  • På vilket bolag eller organisation är du marknadschef ? (för att säkerställa att personen verkligen är en marknadschef)
  • Var hörde du talas om den här gruppen?

Vi kommer moderera gruppen manuellt och se till så att både regler efterföljs och att gruppen får tillskott på kvalitativ information såsom forskning, undersökningar och case som annars inte hade kommit till ytan.

Vill du gå med i gruppen kan du anmäla intresse ovan eller söka medlemskap på Facebook här ovan.

Som du kan se är den här webbplatsen just nu under uppbyggnad. Detta görs för att tjänsten lanseras inom ett projekt där vi skapar värdefulla digitala tjänster tillsammans. Projektet kan du följa på den här kanalen.  Fyll i ditt namn och din e-post nedan så hör vi av oss när vi öppnar. //Jesper – marknadschef.com